Photo Gallery

15.01.2013 tarihinde,  İktisat Bölümünden emekli olan Prof. Dr. Rona Turanlı, Prof. Dr. Tiğinçe Oktar ve Yrd. Doç. Dr. Ümran Ersoylu hocalarımıza hizmetleri adına şükran plaketleri takdim edilmiştir.

1   2

3   4

5   6

7   8

9   10


This page updated by Economics on 06.03.2015 13:59:57

QUICK MENU