Elective Courses

Elective courses of 5th semester:

* İstikrar Politikaları ve Ülke Örnekleri – Yrd. Doç. Dr. Zeki İlker Görenel

* Devlet ve Ekonomi – Yrd. Doç. Dr. Yeşim Reel

* Pazarlama İlkeleri – Öğr. Gör. Dr. Ahmet Başçı

* Ekonomik Göstergeler – Doç. Dr. Cengiz Bahçekapılı

* Küreselleşme ve Kurumsal Yapısı – Yrd. Doç. Dr. Suat Yavuz

* Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları – Doç. Dr. Nuray Terzi

Elective courses of 6th semester:

* Matematiksel İktisat – Prof. Dr. Murat Çokgezen

* Maliyet Muhasebesi – Yrd. Doç. Dr. Ercan Çalış

* Mali Tablolar Analizi – Öğr. Gör. Dr. Çağrı Aksoy

* Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi – Doç. Dr. İclal Attila

* Proje Değerlendirme Yöntemleri – Doç. Dr. İclal Attila

* Kamu Bütçesi – Yrd. Doç. Dr. Engin Can

Elective courses of 7th semester:

* Gelişme Sosyolojisi – Yrd. Doç. Dr. Özgün Biçer Turpçu

* Turizm Ekonomisi – Prof. Dr. Alkan Soyak

* Maliye Politikası – Doç. Dr. Mehmet Ali Özbudun

* Refah Ekonomisi – Yrd. Doç. Dr. Kamil Uslu

* Karşılaştırmalı Politik Ekonomi – Prof. Dr. Mehmet Şişman

* Kamu Ekonomisi – Doç. Dr. Mustafa Çelen

Elective courses of 8th semester:

* İnsan Kaynakları – Öğr. Gör. Dr. Esra Dinç

* Sanayi ve Teknoloji Ekonomisi – Prof. Dr. Alkan Soyak

* İktisadi Planlama – Prof. Dr. Alkan Soyak

* Bankacılık Ekonomisi – Yrd. Doç. Dr. Zeki İlker Görenel

* Karşılaştırmalı Politik Ekonomi Seçme Konular – Öğr. Gör. Dr. Erdem Turgan

* Vergi Uygulamaları – Yrd. Doç. Dr. M. Ezhan Doğrusöz

* Uygulamalı Ekonometri – Yrd. Doç. Dr. İrem Saçaklı Saçıldı

 

You can access quotas of the courses via this link


This page updated by Economics on 23.02.2021 13:42:54

QUICK MENU