İktisat Fakültesiİktisat

İktisat

Akademik Kadro

İKTİSAT BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU

Santral No: 0(216) 541 40 21

 ma

Prof. Dr.

Müfit Akyüz

(İktisat Bölüm Başkanı)

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Uluslararası Politik İktisat

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 410 Dahili: 1410

 tt

Prof. Dr.

Ahmet Tabakoğlu

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Osmanlı İktisat Tarihi, Türkiye İktisat Tarihi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 416 Dahili: 1416

 na

Prof. Dr.

Nurdan Aslan

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: 

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 408 Dahili: 1408

 cakmak

Prof. Dr.

Ahmet Çakmak

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: İktisat Teorisi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 407 Dahili: 1407

 oktar

Prof. Dr.

Suat Oktar

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Merkez Bankacılığı, Para Politikası, Finans

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 414 Dahili: 1414

 to

Prof. Dr.

Tiğinçe Oktar

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Doğal Kaynaklar ve Çevre İktisadı,

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları, Bölgesel Gelişme ve

Küreselleşme, Avrupa İktisat Tarihi, Osmanlı İktisat Tarihi,

Türkiye İktisat Tarihi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 416 Dahili: 1416

 k

Prof. Dr.

Osman Küçükahmetoğlu 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Uluslararası Ticaret, Uluslararası İktisadi Kurumlar, Uluslararası Politik İktisat

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 410 Dahili: 1440

 

Prof. Dr.

Uğur Selçuk Akalın

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Enflasyon, Konjonktür Dalgalanmaları, Para Politikası

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 412 Dahili: 1412

 as

Prof. Dr.

N. Alkan Soyak 

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Teknoloji İktisadı, İktisadi Planlama, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

E-posta / Özgeçmiş / Web / Oda: 409 Dahili: 1409

 

Prof. Dr.

Gülsüm Akalın 

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Konjonktür Dalgalanmaları, Para Politikası, Uluslararası Finans

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 412 Dahili: 1412

 eo

Prof. Dr.

Erol Özvar 

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Osmanlı İktisat Tarihi, Türkiye İktisat Tarihi, Dünya İktisat Tarihi

E-posta / Özgeçmiş / Oda:  504 Dahili: 1504

 mc

Prof. Dr.

Murat Çokgezen 

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Davranışsal İktisat, Deneysel İktisat, Eğitim Ekonomisi

E-posta / Özgeçmiş / Web / Oda: 526 Dahili: 1526

 ne

Prof. Dr.

Nadir Eroğlu 

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Para Politikası, Merkez Bankacılığı, İktisatta Rasyonalite,

İktisat Politikaları, Finans, Davranışsal İktisat, Bilgi Ekonomisi, Bankacılık

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 409 Dahili: 1439

 ms

Prof. Dr.

Mehmet Şişman 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Uluslararası Para ve Döviz, Küresel Politik Ekonomi,

Uluslararası Şirketler, Uluslararası Ticaret

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 407 Dahili: 1407

 ay

Prof. Dr.

Ahmet Yılmaz 

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Makro Ekonomi, Global Makro İktisat, Devlet - Ekonomi İlişkileri, Para - Banka

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 519 Dahili: 1519

 cb

Prof. Dr.

Cengiz Bahçekapılı 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Uluslararası Ticaret, Uluslararası Politik İktisat

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 404 Dahili: 1404

 rdo

Prof. Dr.

R. Deniz Özbay 

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Osmanlı İktisat Tarihi, Türkiye İktisat Tarihi, Avrupa İktisat Tarihi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 406 Dahili: 1406

 nt

Doç. Dr.

Nuray Terzi 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Küresel Finans, Küresel e-ticaret, Uluslararası İktisat, Hedge Fonlar

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 517 Dahili: 1517

 dd

Doç. Dr.

Devrim Dumludağ 

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Davranışsal İktisat, Deneysel İktisat, Gelişme Ekonomisi

E-posta / Özgeçmiş / Web / Oda: 512 Dahili: 1512

 yr

Doç. Dr.

Yeşim Reel 

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Regülasyon, Bağımsız Düzenleyici Kurumlar, Enerji

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 513 Dahili: 1513

 sy

Yrd. Doç. Dr.

Suat Yavuz 

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: İktisat Teorisi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 518 Dahili: 1518

 solak

Yrd. Doç. Dr.

Fahri Solak 

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları:

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 406 Dahili: 1406

 

Yrd. Doç. Dr.

Jale Yalınpala Çokgezen 

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Para Politikası

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 506 Dahili: 1506

 mk

Yrd. Doç. Dr.

Murat Koraltürk

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: İktisat Tarihi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 404 Dahili: 1404

 ey

Yrd. Doç. Dr.

Esra Yüksel Acı

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Uluslararası Politik İktisat

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 520 Dahili: 1520

 ea

Yrd. Doç. Dr.

M. Emre Akbaş 

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: İktisat Politikası

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 525 Dahili: 1525

 zz

Yrd. Doç. Dr.

C. Zeynep Zafir Bahçekapılı

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Uluslararası İktisat

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 520 Dahili: 1520

 bk

Yrd. Doç. Dr.

İ. Begüm Kösemen

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Sanat Ekonomisi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 522 Dahili: 1522

 sy

Yrd. Doç. Dr.

Y. Serhat Yaşgül

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Uluslararası İktisadi Kurumlar, Uluslararası Politik İktisat

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 511 Dahili: 1511

 gca

Yrd. Doç. Dr.

Gökçen Coşkun Albayrak

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Osmanlı Ticaret Tarihi, Osmanlı İktisadi Düşünce Tarihi,

İktisadi Düşünce Tarihi, Balkan İktisat Tarihi, Avrupa İktisat Tarihi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 507 Dahili: 1507

 ob

Yrd. Doç. Dr. 

Özgün Biçer

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: 

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 522 Dahili: 1522

 et

Yrd. Doç. Dr.

Erdem Turgan

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Avrupa Birliği, Sermaye Piyasaları, Uluslararası Finans, 

İktisadi Entegrasyon, Uluslararası Ticaret

E-posta / Özgeçmiş / Oda:  514 Dahili: 1514

 yt

Yrd. Doç. Dr.

Yavuz Turguter

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: İktisat Teorisi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 511 Dahili: 1511

 sck

Yrd. Doç. Dr.

Saim Çağrı Kocakaplan

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: İktisat Tarihi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 507 Dahili: 1507

 aa

Öğr. Gör. Dr.

Arzu Varlı

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Türkiye İktisat Tarihi, Osmanlı İktisat Tarihi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 406 Dahili: 1406

 dt

Arş. Gör. Dr. 

Dilek Tokel

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: İktisat Politikaları, Merkez Bankacılığı, Bölgesel İktisat, Finansal İstikrar

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 524 Dahili: 1524

 tk

Arş. Gör. Dr. 

Togan Karataş

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Finansallaşma, Türkiye Ekonomisi, Spor Ekonomisi, Makro İktisat

E-posta / Özgeçmiş / Web / Oda: 510 Dahili: 1510

 thh

Arş. Gör. Dr.

Tansu Hilmi Hançer

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: İktisat Tarihi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 508 Dahili: 1508

 yc

Arş. Gör. Dr.

Yasemin Çiftçi

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: İktisat Tarihi, Osmanlı İktisat Tarihi, Osmanlı Gayrimenkul Piyasası

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 521 Dahili: 1521

 bc

Arş. Gör.

Buket Çetin

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Küresel Politik İktisat, Teknolojinin Politik İktisadı, Kent Sosyolojisi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 521 Dahili: 1521

 s

Arş. Gör.

Sema Keleş Yıldız

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Osmanlı İktisat Tarihi, İktisat Tarihi, Finans Tarihi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 506 Dahili: 1506

 gokay

Arş. Gör. 

Gökay Karaduman

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: İktisat Tarihi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 508 Dahili: 1508

 rk

Arş. Gör. 

Recep Kurt

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: İktisat Tarihi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: Dahili:

 onur

Arş. Gör. 

İ. Onur Koçaşlı

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Para Politikası Araçları, İktisat Politikası, Finansal İstikrar, Bankacılık Teknolojisi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: Dahili:

 ky

Arş. Gör. 

Kaan Yiğenoğlu

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Jeostrateji ve Jeoekonomi, Jeopolitik İktisat,

Jeoiktisadi Diplomasi, Jeoiktisadi Analiz ve Jeostratejik Öngörü,

İktisadi İstihbarat ve İktisadi Güvenlik, Askeri ve Siyasal Coğrafya

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 524 Dahili: 1524

 sa

Arş. Gör. 

Suat Aksoy

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Yenilik İktisadı - Teknoloji, Uluslararası İktisat, Ulaştırma Ekonomisi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 512 Dahili: 1512

 

Arş. Gör. 

Gökhan Gelegen

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: 

E-posta / Özgeçmiş / Oda: B-209 Dahili:

 sg

Arş. Gör. 

Serdar Göcen

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Enflasyon, Para Politikası, Büyüme

E-posta / Özgeçmiş / Oda: B-210 Dahili: -

 g

Arş. Gör.

Gökhan Turgut

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Mutluluk Ekonomisi, Ekolojik İktisat, Çevre Ekonomisi

E-posta / Özgeçmiş / Oda: B-207 Dahili: -

 ds

Arş. Gör. 

Dorukhan Selçuk

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Osmanlı İktisat Tarihi, Klasik Dönem Osmanlı Maliyesi, Askeri Tarih

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 525 Dahili: 1525 

 hk

Arş. Gör.

Hakan Kaya

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Merkez Bankacılığı, Para Politikası

E-posta / Özgeçmiş / Oda:  510 Dahili: 1510

 hs

Arş. Gör.

Halit Sağlam

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları: Küreselleşme, Makro İktisat

E-posta / Özgeçmiş / Oda: 515  Dahili: 1515

Bu sayfa İktisat tarafından en son 09.12.2017 22:35:56 tarihinde güncellenmiştir.