İktisat Fakültesiİktisat

İktisat

Seçimlik Dersler

Öğrencilerimiz 5., 6., 7. ve 8. yarıyıllarda seçimlik derslerden üçer tanesini seçebilirler.

5. ve 6. yarıyıllarda eski ve yeni müfredata tabi olan öğrenciler için dersler farklıdır.

7. ve 8. yarıyıllarda yeni müfredata 2016-2017 eğitim öğretim yılında geçilecektir.

5. Yarıyıl Seçimlik Dersler:

* Pazarlama İlkeleri – Öğr. Gör. Dr. Ahmet Başçı (Eski Müfredat)

* Ekonomik Göstergeler – Doç. Dr. Cengiz Bahçekapılı (Eski Müfredat)

* Küreselleşme ve Kurumsal Yapısı – Yrd. Doç. Dr. Suat Yavuz (Eski Müfredat)

* Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları – Doç. Dr. Nuray Terzi (Eski Müfredat)

* İstikrar Politikaları ve Ülke Örnekleri – Yrd. Doç. Dr. Zeki İlker Görenel (Eski + Yeni Müfredat)

* Devlet ve Ekonomi – Yrd. Doç. Dr. Yeşim Reel (Eski + Yeni Müfredat)

* Matematiksel İktisat - Prof. Dr. Murat Çokgezen (Yeni Müfredat)

* Teknoloji İktisadı ve Politikası - Prof. Dr. Alkan Soyak (Yeni Müfredat)

* Davranışsal İktisat - Doç. Dr. Devrim Dumludağ (Yeni Müfredat)

* Siyaset Teorisi - Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya (Yeni Müfredat)

6. Yarıyıl Seçimlik Dersler:

* Matematiksel İktisat – Prof. Dr. Murat Çokgezen (Eski Müfredat)

* Maliyet Muhasebesi – Yrd. Doç. Dr. Ercan Çalış (Eski Müfredat)

* Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi – Doç. Dr. İclal Attila (Eski Müfredat)

* Proje Değerlendirme Yöntemleri – Doç. Dr. İclal Attila (Eski Müfredat)

* Kamu Bütçesi – Yrd. Doç. Dr. Engin Can (Eski Müfredat)

* Mali Tablolar Analizi – Öğr. Gör. Dr. Çağrı Aksoy (Eski + Yeni Müfredat)

* Türk Vergi Sistemi - Öğr. Gör. Dr. Funda Tunçel (Yeni Müfredat)

* Ekonometri Uygulamaları - Yrd. Doç. Dr. İrem Saçaklı Saçıldı (Yeni Müfredat)

* Küreselleşme ve Kurumsal Yapısı – Yrd. Doç. Dr. Suat Yavuz (Yeni Müfredat)

* İktisat Tarihinde Kaynaklar ve Belgeler - Prof. Dr. Erol Özvar (Yeni Müfredat)

* Gelişme Sosyolojisi - Yrd. Doç. Dr. Özgün Biçer Turpçu (Yeni Müfredat)

7. Yarıyıl Seçimlik Dersler:

* Gelişme Sosyolojisi – Yrd. Doç. Dr. Özgün Biçer Turpçu

* Turizm Ekonomisi – Prof. Dr. Alkan Soyak

* Maliye Politikası – Doç. Dr. Mehmet Ali Özbudun

* Refah Ekonomisi – Yrd. Doç. Dr. Kamil Uslu

* Karşılaştırmalı Politik Ekonomi – Prof. Dr. Mehmet Şişman

* Kamu Ekonomisi – Doç. Dr. Mustafa Çelen

8. Yarıyıl Seçimlik Dersler:

* İnsan Kaynakları – Öğr. Gör. Dr. Esra Dinç

* Sanayi ve Teknoloji Ekonomisi – Prof. Dr. Alkan Soyak

* İktisadi Planlama – Prof. Dr. Alkan Soyak

* Bankacılık Ekonomisi – Yrd. Doç. Dr. Zeki İlker Görenel

* Karşılaştırmalı Politik Ekonomi Seçme Konular – Öğr. Gör. Dr. Erdem Turgan

* Vergi Uygulamaları – Yrd. Doç. Dr. M. Ezhan Doğrusöz

* Uygulamalı Ekonometri – Yrd. Doç. Dr. İrem Saçaklı Saçıldı

Bu sayfa İktisat tarafından en son 24.12.2015 12:07:15 tarihinde güncellenmiştir.